Trang chủ game võ hiệp

logo

Hỗ trợ

  • Hotline: 04 37154106 (máy lẻ 102)
    Mobile: 0902214788
    Thẻ nạp: 0969844284
    Email: Contact@vohiep.com
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều 1. Bạn sử dụng hoặc truy cập trang votuong.com – còn gọi dưới đây là Website - có nghĩa là bạn chấp nhận hoàn toàn các điều khoản sử dụng dịch vụ sẽ được liệt kê dưới đấy. Nếu bạn không đồng ý bất kỳ một điều khoản này, đề nghị không sử dụng votuong.com
Điều 2. Điều khoản sử dụng này áp dụng cho mọi người dùng của trang votuong.com, bao gồm cả những người dùng đóng góp các video, thông tin, hình ảnh và các nội dung hay dịch vụ khác trên trang votuong.com. Trang votuong.com có thể chứa các đường link tới website của bên ngoài không do votuong.com sở hữu hay kiểm soát và do đó votuong.com sẽ không kiểm soát cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách riêng tư của website bên ngoài này.
Điều 3. Bạn sẽ được quyền sử dụng votuong.com theo các điều khoản sử dụng và phải đảm bảo rằng:
- Bạn chỉ sử dụng votuong.com với mục đích cá nhân và phi thương mại
- Bạn sẽ không copy hay phân phối một phần hay toàn bộ votuong.com khi chưa có sự cho phép của votuong.com

Điều 4. Bạn không được sử dụng account của người khác khi truy cập votuong.com mà không được sự cho phép. Khi tạo tài khoản truy nhập, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Bạn phải chịu trách nhiệm về tài khoản của chính mình và phải bản quản mật khẩu truy nhập. Khi bị mất hay bị đánh cắp password, bạn cần thông báo cho votuong.com ngay lập tức.
Điều 5. Bạn phải cam kết không sử dụng hệ thống tự động (spider, robot..) để truy cập votuong.com với mục đích tấn công hay phá hoại. Bạn không được thu thập các thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm cả tên account, từ votuong.com cũng như không dùng các hệ thống liên lạc của votuong.com để thực hiện mục đích chào hàng thương mại (gửi email, tin nhắn ngắn v.v.)
Điều 6. Các nội dung trên Website này, ngoại trừ các nội dung do người dùng cung cấp, bao gồm nhưng không hạn chế ở text, phần mềm, script, ảnh, âm thanh, âm nhạc, video và các nội dung khác, và thương hiệu và logo đều thuộc sở hữu của votuong.com và được bảo đảm của pháp luật về sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế. Bạn phải cam kết không sử dụng, copy hay phân phối 1 phần nội dung này cũng như nội dung của người dùng cung cấp vào mục đích thương mại khi chưa được sự cho phép.
Điều 7. Khi cung cấp nội dung lên votuong.com, người dùng phải tự chịu trách nhiệm với nội dung này cũng như các hậu quả có thể xảy ra với việc phát hành nội dung này. Bạn phải đảm bảo rằng bạn có đủ các giấy phép, quyền, sự cho phép đủ để sử dụng và uỷ quyền cho votuong.com sử dụng. Bạn sẽ phải có đủ quyền sở hữu nội dung bạn đưa lên votuong.com
Điều 8. Khi bạn cập nhật nội dung này lên votuong.com, bạn sẽ cho votuong.com quyền sử dụng, phân phối, trích xuất, trưng bày và trình diễn các nội dung này miễn phí, không độc quyền và trên phạm vi toàn thế giới.
Điều 9. Bạn cũng sẽ cho phép người dùng của votuong.com quyền xem nội dung của bạn thông qua website và có quyền sử dụng, tái chế, phân phối và trích xuất nội dung thông qua các chức năng của votuong.com. Quyền này sẽ chấm dứt khi bạn chấm dứt tài khoản tại votuong.com.

Điều 10. Bạn cam kết KHÔNG cập nhật các nội dung sau:
a. Chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội Chủ nghĩa
b. Các nội dung được bảo vệ về bản quyền mà bạn không có quyền sở hữu/sử dụng
c. Vi phạm quyền tự do cá nhân
d. Sỉ nhuc, lăng mạ, hay gây hiểu nhầm cho votuong.com hay người khác
e. Các nội dung quảng cáo rượu, pháo nổ, thịt thú rừng
f. Văn hoá phẩm đồi truỵ, kích dục, bạo lực
Khi gặp các nội dung này, votuong.com có toàn quyền và ngay lập tức mà có thể không cần báo trước thực hiện việc xoá bỏ nội dung và có thể có các biện pháp đi kèm như cảnh cáo, khoá tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn, xoá bỏ tài khoản hay khiếu kiện ra toà.

Điều 11. Nếu bạn là người có nội dung được bảo vệ bản quyền và phát hiện có sự vi phạm bản quyền tại website votuong.com, đề nghị liên lạc ngay với chúng tôi tại địa chỉ contact@votuong.com

Điều 12. Bạn chỉ được phép liên kết tới các nội dung trên website votuong.com với mục đích cá nhân và phi thương mại và đề nghị ghi rõ “Nguồn: votuong.com”. votuong.com có quyền yêu cầu bạn ngừng kết nối với votuong.com vào bất kỳ thời điểm nào

Điều 13. votuong.com sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác và toàn vẹn của website votuong.com và không chịu trách nhiệm về bất kỳ “sai sót, lỗi lầm hay sự không chính xác của nội dung, cũng như các hậu quả hay thiệt hại phát sinh từ việc truy cập và sử dụng website, và về các thông tin cá nhân đăng ký tại server của votuong.com”. votuong.com không chịu trách nhiệm về nội dung của các sản phẩm, dịch vụ quảng cáo hay đưa ra bởi bên thứ ba trên các banner, đường link, video hay bất kỳ phương tiện quảng cáo nào. votuong.com cũng không chịu trách nhiệm về thông tin giao dịch giữa người dùng và bên cung cấp sản phẩm/dịch vụ thứ ba.