Trang chủ game võ hiệp

logo

Tân Server Thiền Tướng - Sự Khởi Đầu...

Để hoà mình cùng phiên bản Tam Giới Hỗn Chiến, Võ Tướng xin dành tặng server T ...

Chức nghiệp

∗Định hướng:Cận chiến, tấn công
Đặc điểm
Tu luyện:★★★★★
Chiến đấu:★★★★
Nâng cấp:★★★★★
Độ khó:★★★★★
∗Định hướng:Từ xa, Tấn công
Đặc điểm
Tu luyện:★★★★★
Chiến đấu:★★★★
Nâng cấp:★★★★★
Độ khó:★★★★★
∗Định hướng:Từ xa, Tấn công
Đặc điểm
Tu luyện:★★★★
Chiến đấu:★★★★★
Nâng Cấp:★★★★★
Độ khó:★★★★★

Hỗ trợ

  • Hotline: 04 37585141
    Mobile: 0902214788
    Thẻ nạp: 0969844284
    Email: Contact@vohiep.com